Kitap 5N 1K

Bu kitap neden yazıldı?

 

“İllüstrasyonun İkinci Altın Çağı” Türkiye’de illüstrasyon alanında başvuru niteliği taşıyabilecek bir kaynak gerekliliğinden doğdu. En belirgin özelliği,  pek çok illüstratörün çalışmasına yer vermekle birlikte, metin ağırlığı daha fazla olan rehber niteliğinde bir kitap olması. Bu konuyla ilgilenenlere genel kavramları tanıtmak, kendini bir illüstratör olarak konumlandırmanın farklı boyutlarını ele almak amaçlandı.

Bu kitapta ne var?image

“İllüstratörün El Kitabı” alt başlığıyla yayımlanan “İllüstratörün İkinci Altın Çağı”, sekiz ana bölüm olarak inşa edildi. İllüstrasyonun tanımı, kapsamı, bir illüstratörün çalışabilieceği alanlar, fikir geliştirme yöntemleri, bir illüstratör olarak kendini konumlandırmak ve kişisel dilini oluşturmak, iş olanakları, portfolyonun önemi ve ipuçları gibi başlıklar altında rahat anlaşılır bir dille yazıldı.

Ne zaman ve nerede basıldı?

Eylül 2015’de Grafik Yayınları tarafından İstanbul’da basıldı. Yazımı yaklaşık bir yıl sürdü.

Yazar kimdir?

Elif Songür Dağ illüstrasyona odaklanmış bir akademisyen. Yirmi yıllık mesleki geçmişini, en sevdiği konuda yazdığı bu kitapla kutluyor.

Reklamlar